Efter rökfri arbetstid – rökfritt på uteserveringar och perronger

Efter rökfri arbetstid – rökfritt på uteserveringar och perronger

Fler och fler kommuner inför rökfri arbetstid. Men nu kommer ett direktiv som går ännu längre, och som dessutom kommer från regeringen. Det handlar om att förbjuda rökning, även av elektroniska cigaretter, på uteserveringar. Men kan inte kommunerna få besluta själva om det?

Det blir allt vanligare att kommuner inför rökfri arbetstid. Det är dock oklart om detta också gäller elektroniska cigaretter. En av de kommuner som har rökfri arbetstid är Haninge. Deras riktlinjer för rökning och arbetstid finns att läsa här.

Platserna där det är tillåtet att röka blir allt färre. Ett lagförslag som har fått mycket uppmärksamhet är det om att göra det förbjudet att röka på uteserveringar. Det här ligger, som Metro skriver, i linje med den internationella utvecklingen. Några av de länder som redan har rökförbud på offentliga platser, som uteserveringar, är

  • USA (åtminstone i vissa delstater)
  • Ryssland
  • Argentina
  • Australien (delstaten Queensland)

Vad är en uteservering?

Det svenska förslaget får enligt Svt kritik av arbetsgivarorganisationen Visita, medan facket tycker att det är en bra idé. Vad tycker då kommunledningen? Vi tar inte ställning för eller mot rökning i den här typen av offentliga miljöer. Men vore det inte bättre om kommunerna själva fick bestämma?

Rökning på uteserveringEn uteservering kan nämligen se ut på många olika sätt. De flesta tänker nog på en restaurang eller ett café på ett torg eller vid en gata, där människor sitter tätt. Där är det kanske inte lämpligt med rökning. Men en uteservering kan också vara ett antal picknickbord eller trädgårdsmöbler utställda med stora mellanrum på en äng. Den här typen av uteserveringar är för det mesta bara öppna på sommaren, och där borde det kunna vara möjligt att tillåta rökning. Sammanhanget bör dock avgöra, exempelvis om stället mest besöks av barnfamiljer, och de som har kompetens att avgöra detta är tjänstemännen i den aktuella kommunen.

Att tillåta rökning av e-cigaretter bör dock vara möjligt på den här typen av uteserveringar. Som det ser ut idag kommer nämligen även elektroniska rökverk att vara förbjudna på uteserveringar, även fast de bara släpper ut vattenånga.