Rökfri arbetstid med e-cigg –  hur funkar det?

Rökfri arbetstid med e-cigg – hur funkar det?

Idag är utbudet stort i elektroniska cigarett. Inte bara i typ utan även smak. Regleringar kring e-ciggen har kommit allteftersom eftersom gränsdragningar inte varit helt självklara. Det visar den nya lagen som kom så sent som juli i år. En aktuell diskussion idag huruvida e-cigaretter omfattas av reglerna för rökfri arbetstid eller inte.

 

Många väljer att byta ut vanliga cigaretter mot elektroniska idag. Utbudet finns inte bara i fysiska butiker utan framförallt online som exempelvis https://premiumvape.se/.  Där kan du specialbeställa efter tycke i både smak och stil. Om det är bättre än cigaretter eller inte tycks det dock råda delade meningar om men det finns helt klart fördelar finns med e-cigg.  Inte minst att du slipper kemiska ämnen som tjära. Det har skapat gråzoner i form av rekommendationer och. Kommunala arbetsplatser är exempel på arbetsplatser som har en tydlig policy om rökfria arbetsplatser enligt ttela.se. Det står däremot ingenting om e-cigaretter där. Precis som på många andra platser.

 

Gråzoner kring e-ciggen –  men inte för alla

 

Enligt skovdenyheter.se började den nya lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare att gälla 1 juli 2017. Det innebär bland annat att det är 18-årsgräns och anmälningsskyldighet vid försäljning. Med tanke på den mycket sena lagimplementeringen är det egentligen inte konstigt att arbetsplatser haft svårt att ställa sig till vad som ska gälla i fråga om elektroniska cigaretter. Trots de bristfälliga föreskrifterna när det kommer till elektroniska cigaretter, har många arbetsplatser valt att inte göra några undantag. Ålands landskapsregering är ett sådant exempel. Förbudet kommer gälla örtbaserade tobaksprodukter och elektroniska cigaretter specifikt utöver det befintliga förbjudet. Den som vill använda tobak under lunchen – den rast som inte omfattas av arbetstid som ska vara tobaksfri – får ta sig till det tobaksfria området som nyan.ax skriver om. En kommun som dock legat i framkant vad gäller frågan är Vänersborg. Där omfattar rökförbudet vattenpipa och e-cigaretter redan sen december förra året.  Där har policyn kring förbudet varit tydlig. Rökning får varken ske på arbetsplatsen eller i arbetskläder. Flera sjukhus har också infört samma förbud. Det känns särskilt viktigt i den miljön då tobak och sjukvård rimmar illa. Många patienter har andningssvårigheter och ska absolut inte utsättas för rökning.