Så kan kommunala verksamheter underlätta administrationen

Så kan kommunala verksamheter underlätta administrationen

Försenade tidsrapporteringar och timmar i telefon för att bemanna arbetspass kan vara ett minne blott med ett effektivt system. Genom automatiska processer och digitala verktyg blir administrationen kring schemaläggning och tidsrapporteringen enkel för både chefer och anställda. Ett bra system kan bidra till en mer välplanerad och jämställd verksamhet.

Att underlätta schemaläggning och tidsrapportering inom den kommunala verksamheten är ett sätt att effektivisera och bidra till en mer välplanerad verksamhet. Schemaläggningsprogrammet Timezynk är molnbaserat och har funktioner som är anpassningsbara till den aktuella verksamheten. Programmet går att anpassa helt efter vilka behov verksamheten har. Samma system går alltså att använda till förskolan och hemtjänsten. Systemet effektiviserar schemaläggningen genom automatiska processer vilket är mycket tidssparande. Schemat blir även mer lättillgänglig, ger en mycket bättre överblick och uppdateras hela tiden med aktuell information som både chefer och anställda kan ta del av. I programmet finns förutom schemaläggning, tidrapportering, löne- och fakturaunderlag och möjlighet till kommunikation, all administration förenklas med systemet.

Fördelar med systemet:

  • Enklare och smidigare att bemanna arbetspass.
  • Effektivare schemaläggning.
  • Minskar risken för att tidsrapporteringen blir försenad.
  • Enkelt att attestera tidsrapporteringen.
  • Systemet är användarvänligt.

Schemaplanering och tidsrapportering

Personalen lägger själv in när de är tillgängliga i systemet och du som chef kan spara olika mallar för när de kan anmäla sig som tillgängliga. För att bemanna ett arbetspass skickar du ut en förfrågan vilket gör att bemanningen kan lösas snabbt. Detta gör att du slipper ringa runt och leta personal till arbetspassen. Kommunaktionen är enkel att föra via mobilappen som ingår i programmet. De anställda kan också rapportera in tid via mobilen, det går såklart också stämpla in på plats via en digital stämpelklocka. Till stämpelklockan finns en liggare som helt uppfyller Skatteverkets krav. När de anställda kan tidsrapportera vartsomhelst ifrån minskar risken för att det glöms bort och att det sedan blir förseningar i tidsrapporteringen. Attesteringen av arbetspass görs enkelt med ett knapptryck. Systemet matchar då automatiskt tidsrapporterna mot vilka avtal som är gällande och skapar utifrån det underlag till löne- och fakturasystemet. Om du är intresserad av att testa systemet är det kostnadsfritt att göra det under en begränsad period. Systemet passar såklart alla typer av företag.