Fixa en god arbetsmiljö

Fixa en god arbetsmiljö

Som företagare är det viktigt att dina anställda är duktiga på sina jobb och att allt drivs med en ständigt framåtgående och stabil rytm. Var och en är en viktig länk i kedjan som dock aldrig är starkare än sin svagaste del. Det är därför inte enbart avgörande för företagets framgångar att alla är skickliga på sina arbetsuppgifter utan också att personalen mår bra både fysiskt och mentalt.

För att en arbetsmiljö ska vara så hälsosam och trivsam som möjligt finns det ett antal faktorer att ta med i beräkningen, bland annat:

  • Renlighet – lokalerna alltid ska hållas fräscha
  • Ergonomi – arbetsbord och stolar ska underlätta den anställdes fysiska välmående
  • Lugn – arbetsmiljön bör vara fri från oljud och störande element
  • Gemensamhet – det bör råda ett gott kamratskap sinsemellan kollegorna

Hur arbetsplatsen kan förbättras

Oavsett vilket slags arbete det handlar om är det alltid mycket viktigt att det finns möjlighet för de anställda att sitta och röra sig rätt. Ergonomiska möbler som justerbara arbetsstolar eller bord som kan vinklas åt olika håll kan göra stor skillnad, och att kunna flytta på datorn så att även kroppspositionen ändras då och då är bra för nacke och axlar.

Lugn och ro är en annan viktig komponent, då stress är ett av de stora problemen i dagens samhälle. Du kan uppnå en behaglig ljudnivå med något så enkelt som att förbjuda telefonsamtal och pipande meddelanden i de gemensamma lokalerna, liksom ljuddämpande inredning som mattor och isolerade väggar. Det är också trevligt med syregivande växter och vacker konst på väggarna.

Vad säger vetenskapen?

Det ha gjorts många studier som påvisar att företag som satsat på de anställdas välmående är mycket mer produktiva och framgångsrika än de som inte gjort det. Den mest uppenbara anledningen är att människor som gillar sin arbetsplats frånvarar mindre och samarbetar bättre, men det finns även andra skäl till att det är så bra med en förmånlig arbetsmiljö. Anställda som arbetar tillsammans under en längre tid får in mycket bra arbetsrutiner där de kan förstå varandra med så lite som en blick, och ju längre en person förblir vid sin arbetsplats desto bättre hanterar han eller hon sitt jobb. Erfarenhet är guld värt, men också lojalitet – en annan följd av en positiv arbetsplats.