Inte bara moln på arbetsmarknaden

Inte bara moln på arbetsmarknaden

För unga är arbetsmarknaden allt annat än säker. Många unga får sina första erfarenheter av yrkeslivet i och med tillfälliga och tidsbegränsade anställningar. Även om mycket som rapporteras verkar negativt är inte allt mörka moln. Säkerhetsbranschen är bara en av många som spås en lysande framtid.

Det kan vara tufft för unga att komma in på arbetsmarknaden. Det är inte bara det att kraven på utbildning och kompetens har ökat nämnvärt under senare decennier. Det är också så att för dem som faktiskt lyckas få jobb så handlar det i allt fler fall om tillfälliga eller på annat sätt lösa anställningar. Att många unga människor debuterar, och i vissa fall spenderar lång tid, i tillfälliga anställningar är på gott och ont. Det ska med andra ord kanske inte enbart tolkas som nattsvart. I viss mån har normerna förändrats och många unga upplever det också som gynnsamt med flexibla anställningsformer som inte låser in dem i ett yrke. I många fall leder också de tillfälliga anställningarna fram till fasta kontrakt. Siffror säger att 40 procent som jobbar i en tillfällig anställning har fått fast anställning inom två år.

Jobba som säljare?

Det är i någon mån oroliga tider och många människor upplever ökad otrygghet. Det här är trender som märks på alla nivåer i samhället och som av naturliga skäl gör avtryck också på ekonomi och arbetsmarknad. För den som vill vara med och försöka vända en i grunden negativ utveckling finns det relativt gott om arbetstillfällen att ta del av. En bransch som förbises av många men som gagnar både den som är villig att arbeta och samhället i stort är säkerhetsbranschen. Att till exempel jobba som försäljare inom säkerhet kan i många fall innebära att du får möjlighet både till utbildning och en framtida karriär. De olika säljjobben inom säkerhetsbranschen ger dig en bra start, som ung kommer du ut i arbetslivet på språng.

Snart lågkonjunktur men positivt ändå

säljareNu står vi inför en lågkonjunktur och vad som är positivt är att den följer på en ovanligt stark period för Sverige. Arbetsmarknaden har under ett tag varit gynnsam för ungdomar.

Vid sidan av säkerhetsbranschen finns det ett antal andra sektorer som är på framväxt. Veckans Affärer rapporterade nyligen om några av de mest lovande framtidsyrkena och det finns en hel del jobb bland dem som kan uppfattas som udda men som alltså snart kommer att bli vanligare. Bland yrkena de rapporterar om finns till exempel:

  • Molnvakt – Redan nu förvarar vi mängder av data i vad som kallas för molnet. Det betyder att säkerheten i molnet kommer att få ökande betydelse och att fler företag kommer anställa personer för syftet.
  • Klimatrevisor – Som klimatrevisor ansvarar man för att hålla koll på hur stort klimatavtryck ett företag gör. Det ser inte ut som att betydelsen av miljöfrågor kommer att bli mindre inom en förutsägbar framtid.
  • Robotpersonlighetstekniker – Artificiell intelligens kommer att spela en större roll inom många olika områden. Men vem ska se till att den kan uppföra sig? En robotpersonlighetstekniker.