Tillgänglighetsanpassa offentliga byggnader!

Tillgänglighetsanpassa offentliga byggnader!

Tänk dig att du vill gå på museum, teater eller måste ta dig in på socialförvaltningens kontor, men att du inte kan göra det på grund av din funktionsvariation. Oavsett om du har varit med om den här situationen själv eller inte så är det en påminnelse om att alla statliga och offentliga platser måste vara anpassade efter alla former av funktionsvariationer.

Enligt plan- och bygglagen så måste alla platser som är öppna för allmänheten vara tillgänglighetsanpassade. Det gäller dessutom för arbetsplatser också, inte bara för allmänna platser. Samtidigt är det långt ifrån alla platser som är tillgänglighetsanpassade trots att det finns lagar och regler som kräver det. Ett enkelt sätt att göra din lokal mer anpassad för alla funktionsvariationer är genom att använda smart dörrautomatik, på det sättet förenklar du för alla att ta sig in och ut ur din lokal.

Förödande konsekvenser

Om du är osäker på om din lokal är tillräckligt anpassad eller inte kan du ta kontakt med någon av de större intresseorganisationerna som driver den här typen av frågor. De kan hjälpa dig komma till rätta med vilka anpassningar du kan behöva göra för att göra din lokal så bra som möjligt. Om du väljer att inte anpassa din lokal riskerar du att både förlora besökare eller personal och dessutom riskerar du att bli anmäld.

Att inte fler byggnader och offentliga platser är tillgänglighetsanpassade får stora konsekvenser. Föreställ dig att inte ens kunna åka buss på grund av din funktionsvariation. Det är viktigt att en förändring sker för att samhället ska utvecklas på ett framgångsrikt sätt.

Här kommer några tips för dig som är arbetsgivare eller chef för en offentlig verksamhet och som vill göra din verksamhet mer tillgänglighetsanpassad:

  • Undvik trappor eller se till att det finns andra likvärdiga alternativ.
  • Använd dörrar som öppnar sig automatiskt.
  • Se till att alla entréer är tillräckligt stora för att alla ska komma igenom dem.

Satsningar som genomförs

Det har under de senaste åren genomförts en del satsningar för att öka tillgängligheten på offentliga platser och på vissa arbetsplatser. Det är ett gott tecken, men för att det verkligen ska få genomslag måste det till fler satsningar.

I Stockholm har de exempelvis nyligen genomfört en större satsning för att tillgänglighetsanpassa offentliga miljöer, i det här fallet handlade det om att anpassa simhallar under en redan planerad renovering. Det är naturligtvis bra att den här typen av förändringar genomförs, samtidigt borde de genomförts för längesen.

På samma sätt som i Stockholm har Göteborgs stad satsat på att renovera och anpassa sina offentliga lokaler för alla människor. Det är också ett steg i rätt riktning. Det gäller att de mindre orterna både i anslutning till de större städerna och i andra delar av landet hakar på den här trenden också.

Om fler arbetsgivare, skolor, museum, teatrar och andra statliga eller offentliga miljöer föregår med gott exempel kommer de privata aktörerna att tvingas till samma sak. Det skulle leda till att samhället i stort blev mer öppet och inbjudande för alla att vara en del av.