Juridisk rådgivning för kommunala verksamheter

Juridisk rådgivning för kommunala verksamheter

Som anställd på en kommun eller ett kommunalt bolag är det extra viktigt att skriva bra och solida avtal. Därför behövs intern eller extern juridisk kompetens specialiserad på avtalsfrågor.

Allt eftersom kommuner upphandlar och outsourcar fler tjänster till externa leverantörer har avtals- och upphandlingskompetens blivit allt viktigare. Samtidigt finns det idag många digitala verktyg som förenklar processen med att ta fram juridiskt gångbara avtal. Exempelvis finns möjlighet att ta fram kommersiella avtal med advokat24 online.

Vikten av bra avtal

Enligt SKR upphandlas tjänster för 706 miljarder kronor årligen och 69 procent av upphandlingarna kommer från kommuner. För varje upphandling sluts leverans och samarbetsavtal. Att ta fram hållbara avtal är både tidskrävande och kostsamt men lönar sig i längden då det är grunden för att privatiseringen av de offentliga verksamheterna ska fungera. Här brister det ofta då regelverket för offentlig upphandling är stelbent:

– Det stora problemet är att regelverket är dåligt anpassat till hur marknaden fungerar. Det är samma marknadslogik oavsett om det gäller kontorsmaterial eller mer komplicerade saker, säger Staffan Furusten, docent på Handelshögskolan och föreståndare för Score, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor i en intervju i Dagens Nyheter.

För den som jobbar inom offentlig sektor är det därför extra viktiga att alltid ha anlita juridisk kompetens inför upphandling och avtalsskrivning. Inte minst om det rör sig om mer komplexa leverans- eller samarbetsavtal som löper under många år. Rätt använt är upphandling en möjlighet att få in helt rätt kompetens eller material vid rätt tillfälle!