Vart går pengarna du betalar i skatt?

Vart går pengarna du betalar i skatt?

År 2018 är det val i Sverige och även om frågan om vart ens skattepengar går är ständigt aktuell, så är den nu än mer relevant. Låt oss därför ta ett grepp på frågan vart, i runda slängar, 33 % av dina surt förvärvade slantar går. Svaret kanske kommer att överraska dig.

Riksdagens arbete kan förenklat sammanfattas till att handla om två saker. Den första är att instifta lagar. Den andra är att genom att använda vår skatt som styrmedel, besluta om vilken typ av land Sverige ska vara. Hur skattepengarna fördelas är nämligen helt avgörande för hur vi som medborgare upplever landet. En klassisk gränsdragning går mellan lag och ordning å ena sidan och välfärdsfrågor å den andra. Ska vi ge polis och samhällsskydd mer resurser på bekostnad av vård, omsorg och utbildning eller tvärtom?

De fem största utgiftsposterna

De pengar du betalar in i skatt används kort uttryckt för att bekosta all den service du får tillgång till som svensk medborgare, samt försvar och samhällsskydd. Exakt hur pengarna fördelas varierar på kommunal nivå, men ser i stort sett likadant ut i hela landet. Skillnaderna rent proportionellt justeras också till viss del av kommunalskatten som skiljer sig åt mellan olika kommuner. På statlig nivå är de fem enskilt största utgiftsposterna (i fallande ordning):

  • Socialt skydd (ca. 42%)
  • Offentlig förvaltning (14%)
  • Hälso- och sjukvård (14%)
  • Utbildning (13%)
  • Näringsliv (8%)

Socialt skydd är alltså den största utgiftsposten. Vad är socialt skydd frågar du då? I det ingår saker som pensionsutbetalningar, äldrevård och stöd till funktionsnedsatta människor. Offentlig förvaltning inkluderar all den verksamhet, förutom vård, som bedrivs av kommunala, statliga och landstingsmyndigheter. Det betyder att det bekostar saker som parker, vägar m.m.

Även den sista posten i punktlistan ovan lär förvirra en och annan läsare. Näringslivsfrågor inkluderar kommunala bolag och arbete för att skapa gynnsamma affärsklimat på kommunal nivå. En del av argumentet för att utgiftsposten är så pass stor att man måste spendera pengar för att i slutändan tjäna pengar.

Tyvärr är det i dagsläget svårt att få detaljerad information om exakt hur våra skattemedel används. En del kommuner redovisar exakt hur de använder skattepengarna, medan andra inte gör det. Förhoppningsvis har du med den här artikeln blivit åtminstone lite klokare.