Mindre detaljstyrning ger bättre hemtjänst

Mindre detaljstyrning ger bättre hemtjänst

Hemtjänsten är en del av otroligt många människors liv, och det är otroligt viktigt att de då tar sitt stora ansvar och erbjuder de bästa tjänsterna då de äldre känner trygghet och får en bra sista tid. Vad som då är viktigt att man går ifrån det detaljstyrda och ser mer till individerna bakom. För de är människor och inga siffror. 

”Hur hemtjänsten i Stockholm har fungerat de senaste åren har fått mycket kritik, inte minst från hemtjänstpersonalen. Den detaljerade styrningen har skapat stor stress. Personal har vittnat om arbetsdagar utan toalettbesök, om att tiden mellan besöken varit för kort för att hinna förflytta sig och brist på tid för att verkligen möta den äldre.”

Vi har i tidigare artikel skrivit om den privata hemtjänsten och kommit fram till att den är bättre än den kommunala. När det kommer till äldrevården så finns det alltid något att diskutera om, och ofta handlar det om något negativt som dykt upp till ytan. Men det finns många bra tankar kring vården och mycket man kan göra för att få det bättre, ett förslag går att finna i Dagenssamhälle där man tar upp att vården inte ska vara så detaljstyrd utan att personalen själv ska få större ansvar att bedöma hur mycket tid som krävs. Citatet i inledningen är hämtat ur artikeln.

Friare och bättre hemtjänst

Vad det kommer leda till om man tar bort detaljstyrningen där varje minut räknas så kommer personalen att känna ett större lugn och må bättre och med det kunna hjälpa till bättre. Vidare kommer de äldre att känna större trygghet och känna sig mer uppskattade och av mer värde.