Bättre med privat hemtjänst?

Bättre med privat hemtjänst?

Att behöva hjälp i vardagen är det många som är i behov av, oavsett om man är gammal eller ung, men när man är för frisk för att bo på stödboende men för sjuk för att vara helt själv är det hemtjänsten som får rycka in – en bransch som inte hinner med och det gör att många brukare glöms bort, så frågan är om det är bättre att anlita privat hemtjänst istället för den kommunala?

vård hemtjänst pensionärHemtjänsten ska enligt sitt uppdrag hjälpa och assistera de människor som på grund av ålder eller sjukdom är i behov av assistans och hjälp i vardagen, men i takt med det ökade behovet av stöd är det knappt hemtjänsten hinner med. I ett reportage hos SVT i Uppdrag granskning berättar man till exempel om strokedrabbade Thomas Eriksson som vid upprepade tillfällen glömts bort av hemtjänsten. Något bland annat Göteborgs Posten rapporterat om, fler än en gång. Men Thomas är bara en av de tusentals drabbade som råkat ut för hemtjänstens glömska och han är förmodligen heller inte den sista. Därför kan det vara en god idé att ta hjälp från privata aktörer såsom Assistanskompaniet vilka på sin hemsida http://assistanskompaniet.se/ beskriver hur man hos dem kan skräddarsy den personliga assistansen efter brukarens behov och livsstil. Dessutom har man även en jourtelefon för alla som nyttjar deras hemtjänstsassistans, så för den som känner sig bortglömd eller åsidosatt av kommunala hemtjänster har alltså fler alternativ att välja på.

Försöker bättra sig

Man ska dock inte tro att hemtjänsterna bara sitter och rullar tummarna och rycker på axlarna åt problemen som finns inom denna sektor, snarare är det tvärt om. Hela tiden försöker man hitta sätt att bättra verksamheten både för de som arbetar inom hemtjänst och de som brukar hemtjänst. Något man till exempel börjat titta närmare på är att digitalisera hemtjänsten, vilket bland annat ComputerSweden kikat närmare på. Vad man försöker göra är nämligen att sänka hemtjänstens kostnader genom att digitalisera mycket av kommunikationen mellan brukare och tjänstemän genom att införa bildtelefoni, rörlig bildtelefoni, meddelandehantering där man kan ta emot sms och mejl via sin tv samt övervakning med kameratillsyn nattetid. Något man testat i Västerås stad och resultatet blev besparingar om 25 miljoner kronor per år för 300 användare. Men innan detta kan genomföras och implementera på alla kommunala hemtjänster kan konstateras att i dagsläget så är den privata hemtjänsten faktiskt att föredra.