Ljud påverkar prestationen på jobbet

Ljud påverkar prestationen på jobbet

pexels-photo-450271Idag jobbar allt fler på kontor och där är ljudnivån inte alltid vad den borde vara. Hur vi påverkas av att jobba i högljudda miljöer är olika, men sammantaget så är det ofta inte bra. I alla fall inte om man ska tro studier på ämnet.

Alla arbetsplatser är olika, men många har tyvärr en alldeles för hög ljudnivå. Likväl som städning och renlighet är viktigt på kontoret så är resten av arbetsmiljön också det.

Påverkar att arbeta med avledande ljud

Alla kontor är såklart olika, vissa har jättemycket störande ljud och andra är knäpptysta. Men nu ska det handla om det kontor där ljudnivån faktiskt är ett problem. Det man ser i olika studier är att ljudnivån faktiskt har inverkan på hur vi presterar på jobbet. Men där gör man skillnad på bullerljud och prat. Det kan handla om att du hör vad dina kollegor pratar om, så avleder det dig och sänker din prestationsförmåga. Men om bullerljuden sänks så kanske man hör pratet tydligare, där skapas en paradox.

Konstanta ljud är lättare att vänja sig med

Frågan är vilka ljud som är bäst, för det går inte att reducera allt när vi jobbar på stora kontor som vi ofta gör idag. Man tror bland annat att konstanta ljud som fläktar och liknande är lättare att koncentrera sig i då man väljer sig, än höga samtal. Det man ska veta är att kroppen kan reagera med stressymptom om man utsätts för mycket störande ljud på jobbet. Och stress och jobb är inte en bra kombo i ett samhälle där allt fler blir utbrända. Ljud bearbetas semantiskt av hjärnan.

”När semantiska processer används för att hantera ljudinformationen omkring oss och vi samtidigt ska göra en semantisk uppgift, som att läsa en text och förstå den, blir det en krock som gör det svårare att ta till sig texten”, säger Helena Jahncke, som är doktor i psykologi till DN.