Personlig säkerhet viktigt på alla jobb

Personlig säkerhet viktigt på alla jobb

Det kan vara riskfyllt på vissa arbetsplatser, och särskilt på kommunala sådana där man jobbar mycket ut mot det offentliga och i riskgrupper. I dag skriver vi om detta och hur det blir mer och mer hot och våld på svenska tåg.

 

halsovalvarmland.seI och med den högra andelen av upplevd otrygghet och osäkerhet på många arbetsplatser runt om i Sverige är det fler som behöver kunna kontakta förstärkning eller hjälp snabbt om något händer. Agab personlarm är ett smart sätt att betrygga sig på, vare sig man jobbar på en akutmottagning i ett utsatt område eller kanske på en annan offentlig inrättning som utsätts för mycket hot och våld.

Arbetsplatser som kräver extra skyddstillsyn är kommunala behandlingshem där det lätt kan inträffa hotfulla situationer. Arbetsmiljöverket kräver till exempel personallarm på ett sådant i Heby kommun, som vi kan läsa om i Sala Allehanda. Det handlar om att personalen utsätts för allt för stora risker och att vissa inte har möjlighet att då kalla på snabb hjälp vid våldsamma skeenden eller i hotfulla lägen.

Arbetsmiljöverkets hemsida kan man läsa mer om personlig skyddsutrustning, där kan vi vidare läsa hur det främst är arbetsgivaren som i första hand ska begränsa riskerna genom tekniska åtgärder. Men det är ju svårare när det är människor som är det farliga och inte buller, höga höjder och arbetsuppgifternas fördelning. Om det är fråga om sådana arbetsmiljöproblem, kan det vara bra att till exempel:

  • Begränsa tiden som arbetstagaren är exponerad för risken
  • Införa slutna processer för att minska exponering av farlig strålning, damm etc
  • Köra med arbetsrotation så att vissa arbetsuppgifter inte sliter alldeles för hårt på kroppen
  • Använda hörselskydd, ansiktsskydd, andningsskydd eller liknande
  • Bära skyddsskor, fallskyddsutrustning, huvudskydd eller skyddskläder och skyddshandskar med mera

Fulla och hotfulla supportrar gör tågen otrygga för alla andra

I en artikel i Svenska Dagbladet kunde vi nyligen läsa om hur det blir allt vanligare med hot och våld på svenska tåg runt om i landet. Bland våldsmännen återfinns ofta fulla och röriga supportrar. Det kan ibland vara flera hundra stycken och så många att tågvärdarna inte vågar säga till. Samtidigt vittnar tågpersonal och tågföretag att det tycks bli allt värre, även om det inte finns någon statistik exakt på hur mycket bråk och stök det är. Ibland tvingas man ta in väktare dagligen på grund av det tuffare klimat som råder på tågen. Inte heller är det kul för de som arbetar på tågen, detta är ju deras arbetsplats och deras arbetsmiljö. Enligt statistik från Arbetsmiljöverket ligger yrkeskategorierna tågmästare, spärrvakt, tågvärd och biljettkontrollant ovanligt högt på listan över de som anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Det handlar mycket om rädsla, om olyckor och om konflikter med passagerare. Många tågvärdar vill ha just personlarm som går till både trafikledning och polis. För här hjälper det inte med vanliga skydd som i byggbranschen till exempel. Frågan är hur man ska ta sig an detta problem på djupet och försöka sätta in insatser i ett tidigare skede, men det är snarare en fråga till politikerna.