Mycket skog och mark – men inga bostäder

Mycket skog och mark – men inga bostäder

Det är bostadsbrist i hela landet – trots att vi bor i ett land med mycket utrymme och möjlighet att bygga, både på klara marker och där skog kan forslas bort. Nu har Vänsterpartiet höjt rösten för att förändra detta.

Det blir allt vanligare att byggbolag köper mark utan att bygga bostäder, detta för att vänta in en tid3040342-lagenheter-i-bostadsomrade-4 då marken är mer värdefull och en då kan tjäna mer på sitt bygge. Detta är någonting som Vänsterpartiet vill stoppa, säger Nooshi Dadgoster som är bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Nooshi förklarar:

– Vi ser att det idag finns mycket ledig byggbar mark ute i kommunerna. Problemet som uppstått nu är att byggbolagen köper upp marken, hamstrar den och inväntar värdestegring i spekulationssyfte. Vilket gör att byggandet fördröjs.

Förslaget från Vänsterpartiet är nu att den kommunala förköpsrätten ska återinföras. Förköpsrätten till fastigheter togs bort 2010 då det var så få av kommunerna som köpte mark, men nu anser Vänsterpartiet att kommuner bör skaffa sig en kontroll över byggbara tomter.

Skog och mark i Sverige

I Sverige finns det verkligen mycket mark, det gäller bara att förvalta den på rätt sätt. Vi består av 41 miljoner hektar land och av dessa 41 miljoner är 23 täckt av skog. Sverige är med andra ord ett av de mest skogs-rikaste länderna, och för att göra det hela lite mer lätt förståeligt kan du tänka att en hektar är 10 000 kvadratmeter eller cirka 1,4 fotbollsplaner (källa). Och när det är en sådan bostadsbrist som det faktiskt är i Sverige är det svårt att förstå när man ser till hur mycket plats det faktiskt finns. Fler företag borde kanske sälja skog med Vida, för att rensa ut och ge lite plats till nya hem – som byggs oavsett utifrån det Vänsterpartiet önskar.

För att hantera bostadsbristen behöver vi bygga flera hyresrätter och främst hyresrätter som har en billig hyra – just nu är det främst dyra produktioner, vilka inga flyttar in i. Men självklart är det upp till varje kommun hur de väljer att förvalta sin mark – kanske ska dock en fråga sig vad som är viktigast.