Lönekartläggning visar stora skillnader

Lönekartläggning visar stora skillnader

Sveriges kommuner visar stora skillnader I löner. Det finns både långsiktiga och kortsiktiga sätt att jämna ut skillnaderna, problemet på många platser är helt enkelt att det inte finns några strategier. Med tydlig lönekartläggning kan man undvika att lönerna blir olika beroende på var i landet man bor, men också säkerställa att man inte betalar ut ojämställda löner. Både kommunala och privata aktörer kan använda sig av ett sådant system.

Det är inte bara skillnad mellan mäns och kvinnors löner. Det är också så att lönerna skiljer sig åt beroende på var man bor. Förutom den självklara orättvisan i det hela så bidrar detta till utarmningen av glesbygden. Kollar man till exempel vad en undersköterska tjänar i en glesbygd jämfört med Stockholm är skillnaden mycket stor. Fler indicier behövs för att människor ska vilja bo kvar i glesbygden – och många ska motiveras att flytta dit. https://pihr.se/ har ett smart lönekartläggningssystem där man kan säkerställa att lönerna inte skiljer sig, varken mellan kön, etnicitet eller var i landet man bor och verkar.

Löneskillnaderna minskar – långsamt

Idag är löneskillnaderna mellan män och kvinnor 11,3 %. Det argumenteras mycket om vad löneskillnaderna beror på, om det skulle kunna vara för att kvinnor tar ut mer föräldraledighet eller jobbar mindre heltid än män. Mycket forskning visar dock att det bara är en marginell anledning: kvinnors arbete värderas helt enkelt sämre än mäns. Eftersom problemet är strukturellt är det svårt att lösa bara genom att försöka ha ett ”vaket huvud” när man sätter löner. Istället borde man arbeta med en kartläggning som tydligt indikerar att man delar ut orättvisa löner inom sin koncern.

Kommuner runt om i Sverige gör idag olika lönekartläggningar för att minska det stora problemet. Kartläggningen är nämligen det första steget i att försöka jämna ut problemen. Sedan måste man också ta fram en aktiv plan, eller ta in experter som kan reda ut problemet åt en. Tar man problemet på allvar är det nämligen inte svårt att göra något åt.

Kartläggningen visar också skillnader nationellt

En bortprioriterad fråga är även den som handlar om att kommunarbetare tjänar mycket olika beroende på var i landet man jobbar. Man får alltså inte samma lön för samma arbete; ett utfört jobb i Stockholm ger bättre betalt än i andra delar av landet. Det här skapar tydliga ekonomiska orättvisor när det kommer till de olika kommunernas skatteintäkter, ett betänkande som regeringen borde fundera på. Hur ska vi få folk att stanna, eller flytta till, glesbygden, när det tydligt visar att det skulle innebära en förlustaffär för arbetstagaren?

Många argumenterar med att det är dyrare att bo i städerna och att det därför i slutändan inte blir någon större skillnad på de pengar man får ut i plånboken. Samtidigt kan man inte heller marknadsanpassa lönerna inom kommunen på ett sådant sätt; det finns folk som bor bättre och sämre även i Stockholm och i övriga landet.