Källa: Selltech

Kontor med öppna ytor

Hur påverkas egentligen hälsan av att jobba i öppet kontor? Finns det för- och nackdelar? Och vad för kontorsmaskiner behövs det på ett medelstort kontor i Sverige?

falsmaskin selltech

Källa: Selltech

I ett öppet kontorslandskap hörs i princip allt – och samtidigt inget eftersom det ofta vilar ett konstant brus över lokalen. Där hörs kanske ljudet från kopiatorer och dokumentförstörare, liksom sorlet av tjatter. Du som är kontorsansvarig och behöver fler maskiner kan hitta bland annat falsmaskiner hos selltech.se, för utmärkt resultat med precision.

Men hur påverkas egentligen hälsan av ett öppet kontorslandskap? I MåBra skrivs det följande:

Att jobba på ett kontor med öppna kontorslandskap funkar jättebra på vissa företag. Men många blir också sjukare, får sämre fokus och distanserar sig från sina kollegor, visar studier.

Öppna kontor – och tysta delar för fokus

Det är med andra ord viktigt att det finns platser för tystnad och stillhet även i ett öppet kontorslandskap. För även om öppna kontor är framtiden, på grund av sin yteffektivitet, så tar det ut sig i sjuka medarbetare.

I en artikel via Stockholms universitet går det att läsa hur kommunikationen medarbetare emellan blir bättre i öppna kontorslandskap, medan sjukdagarna i stället ökar. Men kanske finns det en mellanväg, som avgränsade kontor, mindre kontorslandskap och delade kontor. Ett kontorslandskap behöver med andra ord inte vara massivt och jättestort. Det är nog inte bra för någon. OM det är stort, så behövs ljuddämpare och avskiljare för att ändå skapa rum i rummet.

Vill du veta hur du ska överleva i ett öppet kontorslandskap kan du i SVT se en film med en forskare på Ljudmiljöcentrum på Lunds universitet.