Gör reklam på rätt sätt!

Gör reklam på rätt sätt!

Hur är det egentligen med reklam och kommuner? I dag skriver vi om när just en kommun försöker göra reklam för något men det går fel, samt om hur en kommun marknadsförs när denna inte ger en fösta gångs-besökare ett bra intryck.

I en artikel i Metro kan vi läsa om hur det kan gå fel när marknadsföringen för något inte är riktigt genomtänkt. I tidningen skrivs det om hur Jönköpings Kommun gjort en tabbe vad gäller betydelsen av ett begrepp som ”björntjänst”, ett begrepp som de facto betyder otjänst men som i reklamen används som om det vore en stor och nyttig tjänst, en bamsetjänst helt enkelt. Men det blir fel, eftersom det ju inte betyder det. Begreppsmissen fick dessutom spridning i sociala medier. Inte så roligt för kommunen och den kommunikatör som står bakom det hela, givetvis. I sådana här tillfällen kan det vara bra att arbeta med experter på marknadsföring. Produktionsbolag kan det här med reklam, så ta hjälp istället för att chansa när det gäller kommunal reklam – som ju ska nå ut till så många som möjligt och är så viktig. Här kan man besöka Facebook-sidan för ett produktionsbolag.

Reklamfilm stridande mot kommunallagen?

I en annan artikel i Arbetarbladet kan vi istället läsa om hur Gävle kommun har låtit ta fram en film där regionen kring Gävle och staden Gävle marknadsförs, men på ett sätt som nu kan vara så att det bryter mot Sveriges lagar. I filmen namnges nämligen företag och specifika restauranger, något som kan strida mot kommunallagen där det står att kommuner får genomföra åtgärder som allmänt främjar näringslivet men att just individuellt stöd bara får lämnas om det skulle finnas synnerliga skäl. Inte så genomtänkt det heller alltså, och kanske krävs det alltid en betänketid innan sådana åtgärder beslutas, särskilt när det kommer till det offentliga, som ju är lagstyrt in på minsta lilla detalj.