Felfri löneadminstration viktig för kommunen

Felfri löneadminstration viktig för kommunen

Kommunen är tänkt att fungera som en samhällelig service och trygghet för invånaren i ett kommun. Den erbjuder förskola, skola, socialtjänst och kulturell verksamhet. Men kommunen är också en arbetsgivare som har ett ansvar i att föregå som gott exempel på hur en sådan ska vara. Det är viktigt för kommunens förtroende att de anställda känner sig säkra på att få rätt villkor – och rätt löner.

Ett sätt att öka sitt förtroende som arbetsgivare är att se till att löneadministrationen fungerar som den ska. Undersökningar visar nämligen att en viktig faktor till om anställda känner förtroende för sin arbetsgivare till stor del beror på om den får ut sin lön korrekt eller inte. Dessutom spelar det roll om löntagaren anser att processen för att få ut sin lön (rapportering, redovisning av kvitton m.m) sker utan skrupler. Är du nyfiken på hur andra arbetsgivare gör kan du läsa om löneoutsourcing här.

Smidig löneadministration skapar lojalitet

Vi har fått läsa en hel del skandaler på senaste tiden om felaktigt utbetalda löner. I Karlskronas kommun handlade det framför allt om för mycket löneutbetalningar. Du kan läsa om det både i blt.se, sydöstran.se och svt.se. Problemet med felaktigt utbetalda löner handlar förstås i första hand om onödiga utgifter och alldeles för mycket administration för att rätta till det. Det gäller både rättsprocessen men också i form av medieuppbåd som skapar oro i kommunen och som sänker förtroendet. Men lika mycket handlar det om det generella förtroendet bland de anställda, som upplever att deras arbetsgivare inte tar deras löneutbetalningar på allvar.

Många anställda i Sverige idag har fått vara med och utforma morgondagens lönesystem. Till stor del beräknas den vara outsourcad eftersom det i längden sänker arbetsgivarens kostnader för HR. Genom att ta fram enkla system att rapportera när- eller frånvaro, kvittoutlägg och annat skapar man lojalitet hos sina anställda som då kan vara säkra på att arbetsgivaren tar deras löneutbetalningar på allvar.

Det är när man tittar på undersökningar om vad som påverkar anställdas välvilja och lojalitet till sin arbetsgivare som man också förstår vikten av att en kommuns löneadminstration fungerar felfritt.