Det går sämre för bemanningsjättarna

Det går sämre för bemanningsjättarna

pexels-photo-140945-largeDet går allt sämre för de största bemanningsföretagen samtidigt som de mindre bemanningsföretagen går bättre. Bemanningsbranschen är väldigt konjunkturkänslig och därför går de större bolagen allt sämre med en minskad efterfrågan och en osäker arbetsmarknad där företag har svårt att hitta rätt kompetens till sina tjänster.

Stora bemanningsjättar som Manpower, Proffice och Poolia har under det senaste året varslat många anställda och börjat anställa i mindre mån, detta för att omsättningen för dessa bolag blivit mindre och mindre, skriver Dagens Nyheter. Det var efter finanskrisen år 2008 som många stora och tidigare mycket framgångsrika bemanningsföretag helt plötsligt fick ett nedfall. Både omsättning och vinstmarginaler minskade och många var tvungna att smalna av sin verksamhet ordentligt. Men de mindre bemanningsföretagen går allt bättre, vilket är positivt för dagens arbetsmarknad där allt fler företag har svårt att hitta kompetent personal.

Vartannat företag hittar inte rätt kompetens

Det är stora siffror som presenteras av Svenska Dagbladet, att vartannat företag har svårt att hitta rätt kompetens. Framförallt i storstäder har företagen allt svårare att hitta personal, samtidigt som det är många människor som söker jobben. Branschen för personaluthyrning i Stockholm är stor, men det är de mindre bolagen som regerar. Bemanningsbranschen kännetecknas av en stor konkurrens, där de nischade och mindre företagen oftast går bäst och är mest specialiserade på olika områden, vilket kan göra det lättare att hitta rätt kompetens till företags tjänster.

Behövs mer kompetens både hos sökande och hos företag

En tydlig anledning till situationen är att arbetsmarknaden i sig är svår, där det är många som söker jobb men rätta kompetenserna kanske inte hittar till rätt jobb, eller försvinner i mängden. En annan anledning kan också vara att företagens system för att rekrytera inte håller fullt ut, vilket gör att bra kandidater faller mellan stolarna. Och samtidigt är viljan på att anställa och expandera skyhög, skriver SVT. Det är inte svårt att förstå att det lätt blir motsättningar och problem då. Det behövs helt enkelt inte bara fler kompetenta ansökande till företags tjänster, det behövs i större mån mer kompetens på företaget internt för att anställa, eller att man inser brister i sina metoder och tar extern hjälp, från exempelvis bemanningsföretag.